fbpx

THÀNH QUẢ HỌC VIÊN 9SLIDE

SAU TỪNG BUỔI HỌC THIẾT KẾ POWERPOINT

Tất cả Ấn phẩm đều được thiết kế bằng Powerpoint cùng Bộ Tools của 9Slide

Ấn phẩm thiết kế bằng Powerpoint của học viên 9Slide 1