fbpx

THÀNH QUẢ HỌC VIÊN 9SLIDE

SAU TỪNG BUỔI HỌC THIẾT KẾ POWERPOINT

Tất cả Ấn phẩm đều được thiết kế 100% bằng Powerpoint cùng Bộ Tools của 9Slide

Ấn phẩm thiết kế bằng Powerpoint của học viên 9Slide 1