“Biến hình” trong powerpoint – công cụ Merge Shape

Để có Password mở những Bộ Slide Powerpoint đang bị Khóa, bạn sẽ tham gia Group Học Powerpoint cùng 9Slide để xem được các bài viết cung cấp Password:

Tính năng Merge Shape (hợp hình) có thể được coi là một trong những tính năng đáng giá nhất trong Powerpoint. Nó cho phép người dùng tùy chỉnh sâu trên các vật thể hay hình ảnh – ví dụ như hợp, tách các đối tượng trên những hình có sẵn để tạo ra một hình mới một cách dễ dàng.

Merge shape là một công cụ thỏa mãn những người thích sáng tạo, phá bỏ sự phụ thuộc của bạn vào những nguyên liệu sẵn có. Bạn đã sẵn sàng chưa?

Theo dõi 9Slide để tải thêm nhiều Slide Powerpoint đẹp

Download other template powerpoint

Đăng ký Khóa học Thiết kế Slide Powerpoint của 9Slide

Khóa học thiết kế Slide Powerpoint sở hữu Giáo án chuyên sâu và Bộ Tools Powerpoint ưu việt được tin tưởng bởi hơn 8100 Học viên Cá nhân và Cán bộ Doanh nghiệp.

Ảnh chụp Khóa đào tạo thiết kế Slide Powerpoint chuyên nghiệp