fbpx

“Biến hình” trong powerpoint – công cụ Merge Shape

Tính năng Merge Shape (hợp hình) có thể được coi là một trong những tính năng đáng giá nhất trong Powerpoint. Nó cho phép người dùng tùy chỉnh sâu trên các vật thể hay hình ảnh – ví dụ như hợp, tách các đối tượng trên những hình có sẵn để tạo ra một hình mới một cách dễ dàng.

Merge shape là một công cụ thỏa mãn những người thích sáng tạo, phá bỏ sự phụ thuộc của bạn vào những nguyên liệu sẵn có. Bạn đã sẵn sàng chưa?