Hướng Dẫn Đăng ký Khóa học Powerpoint Online Toàn diện của 9Slide 1

Hướng dẫn đăng ký Khóa học Powerpoint Online của 9Slide

Bạn có thể hoàn thành Học phí để tham gia Khóa học Powerpoint Online Toàn diện của 9Slide theo các hình thức dưới đây. Sau khi bạn hoàn tất chuyển khoản, 9Slide sẽ chủ động liên hệ tới Số điện thoại của bạn để hướng dẫn bạn tham gia khóa học.

Hướng Dẫn Đăng ký Khóa học Powerpoint Online Toàn diện của 9Slide 1
0 1

Chuyển khoán tới VietcomBank

1021711827 - PHUNG QUANG HUY

Nội dung: Họ và Tên – Số điện thoại
Học phí được giảm 50% còn: 790,000đ

9Slide - Khoa hoc Powerpoint Online VietcomBank
0 2

Chuyển khoản tới MoMo

0901791709 - PHUNG QUANG HUY

Nội dung: Họ và Tên – Số điện thoại
Học phí được giảm 50% còn: 790,000đ

Hướng Dẫn Đăng ký Khóa học Powerpoint Online Toàn diện của 9Slide 3

Hoặc bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp đến 9Slide qua Số điện thoại: 0901791709